COFICO BUILDING A BETTER FUTURE

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH,

MÀ CÒN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MÀ CÒN
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG


Khu phức hợp Nam Hội An

Dự Án: Khu phức hợp Nam Hội An

Địa điểm: Hội An, Quảng Nam

Mia Resort

Tỉnh Khánh Hòa

Khách sạn Habour View

TP. Hải Phòng

Khách sạn Caravelle

TP. Hồ Chí Minh

Khách sạn Renaissance

TP. Hồ Chí Minh

Khách sạn Duxton

TP. Hồ Chí Minh

Khách sạn New World

TP. Hồ Chí Minh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN