Khách sạn Hà Nội Daewoo

Dự án: Khách sạn Hà Nội Daewoo
Địa điểm: TP. Hà Nội
Quy mô: tiêu chuẩn 5 sao, 18 tầng, 411 phòng, 30.000 m2
Ngày khởi công: 05/1994