Khách sạn New World

Dự án: Khách sạn New World
Địa điểm: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: tiêu chuẩn 5 sao, 14 tầng, 630 phòng, 50.000 m2
Ngày khởi công: 11/1991

  • Print

  • new world1

  • new world2