Khách sạn Duxton

Dự án: Khách sạn Duxton
Địa điểm: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: tiêu chuẩn 3 sao, 13 tầng, 1 tầng hầm, 200 phòng, 18.215 m2
Ngày khởi công: 07/1993