Mia Resort

Dự án: Khu du lịch Sinh thái Bãi Dông (GD2)
Địa điểm: Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Quy mô: 14.632 m2
Ngày khởi công: 04/2014