COFICO BUILDING A BETTER FUTURE

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH,

MÀ CÒN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MÀ CÒN
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

COFICO cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống và trở thành doanh nghiệp có trách nhiệm cao với cộng đồng xã hội bằng những hoạt động thiết thực nhất.COFICO xác định việc chia sẻ lợi ích, lợi nhuận đạt được với cộng đồng là một trách nhiệm xã hội cao quý mà bản thân doanh nghiệp đã và đang thực hiện. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức, triển khai những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương, chia sẽ lợi ích cho các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. COFICO luôn tích cực xây dựng và tham gia các hoạt động đóng góp, chia sẻ vì lợi ích chung của cộng đồng.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN