Khách sạn Habour View

Dự án: Khách sạn Habour View
Địa điểm: TP. Hải Phòng
Quy mô: Tiêu chuẩn 3 sao, 5 tầng, 10.000 m2
Ngày khởi công: 03/1997