COFICO BUILDING A BETTER FUTURE

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH,

MÀ CÒN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MÀ CÒN
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG


NHÀ MÁY

NHÀ MÁY DƯỢC HẬU GIANG

Tỉnh Hậu Giang

Nhà máy Hoya Lens mở rộng

tỉnh Bình Dương

Nhà máy Accredo Asia mở rộng

tỉnh Bình Dương

Nhà kho SG Logistics – BW

Thành phố Hồ Chí Minh

SIÊU THỊ GO!

Dự Án: SIÊU THỊ GO! QUẢNG NGÃI

Địa điểm:Quảng Ngãi

TIROL CHOCO VIỆT NAM

Dự Án: Nhà máy Tirol Choco Việt Nam

Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam

HOYA LENS VIỆT NAM 2

Dự Án: Nhà Máy Hoya Lens

Địa điểm: Quảng Ngãi

Nhà máy Masan Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

Nhà máy Neosys Việt Nam

Tỉnh Đồng Nai

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN