Khách sạn Renaissance

Dự án: Khách sạn Renaissance
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: tiêu chuẩn 4 sao, 21 tầng, 27.000 m2
Ngày khởi công: 12/1994