THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Hội kiến Tân chủ tịch HĐQT tập đoàn MAEDA

Nhân chuyến đi khảo sát các dự án hạ tầng lớn đang triển khai tại Hongkong, ngài Maeda Shoji – tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Maeda đã đến Việt Nam và có buổi ghé thăm Ban giám đốc Cofico.

Xem thêm