COFICO BUILDING A BETTER FUTURE

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH,

MÀ CÒN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MÀ CÒN
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG


Văn phòng & Khu phức hợp

Tòa nhà OfficeHaus

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Căn hộ Cinco

TP. Hồ Chí Minh

Văn Phòng Thành Ủy

TP. Hồ Chí Minh

Cao Ốc Vietcombank

TP. Hồ Chí Minh

Cao Ốc Skyline

TP. Hà Nội

Khu phức hợp An Phú Plaza

TP. Hồ Chí Minh

Tòa Nhà New Skyline

TP. Hà Nội

Cao Ốc FICO

TP. Hồ Chí Minh

Cao ốc HABICO

TP. Hà Nội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN