COFICO BUILDING A BETTER FUTURE

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH,

MÀ CÒN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MÀ CÒN
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

Ngành Xây dựng đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa xã hội của quốc gia, đặt biệt tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, tuy nhiên, Xây dựng lại sử dụng rất nhiều nguồn tài nguyên như khóang sản, đất, cát, đá, nước,… Do đó, với nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của một doanh nghiệp xây dựng trong việc bảo vệ môi trường, COFICO đã liên tục đẩy mạnh các chương trình cải thiện môi trường Xây dựng nhằm góp phần phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Bằng những nỗ lực và đóng góp không ngừng, COFICO đã triển khai thành công hệ thống quản lý môi trường trong ngành Xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004/ Cor.1: 2009 / TCVN ISO 14001: 2010 với các cam kết:
 1. Đẩy mạnh công tác quản lý môi trường
 • COFICO xem quản lý môi trường là công tác quản lý quan trọng, thường xuyên xúc tiến các hoạt động môi trường hòa hợp với các hoạt động kinh doanh.
 • COFICO tham gia đánh giá tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh với môi trường qua những mục tiêu cụ thể, giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng môi trường và ngăn chặn ô nhiễm.
 • COFICO luôn tuân thủ luật pháp của nhà nước Việt Nam, những qui định địa phương và yêu cầu của các bên có liên quan đến môi trường.
 • COFICO thường xuyên có các hoạt động nâng cao kiến thức về môi trường cho toàn bộ công nhân viên thông qua các khóa đào tạo và huấn luyện. Kêu gọi đóng góp bảo vệ môi trường qua những hành động thiết thực.
 1. Cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường
 • Nhận thức rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên là có hạn, COFICO luôn tận dụng những lợi thế về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao để nghiên cứu và ứng dụng các chương trình tiết kiệm năng lượng, phòng chống ô nhiễm, kiểm sóat và giảm thiểu rác thải và tận dụng nguyên liệu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong quá trình xây dựng.
 1. Trách nhiệm như một thành viên của cộng đồng quốc tế
 • COFICO cam kết cung cấp cho xã hội các hoạt động và những sản phẩm thân thiện với môi trường.
 • Nhằm phù hợp với xu thế thế giới, COFICO cố gắng nỗ lực thiết kế, xây dựng các công trình xanh với bốn tiêu chí: (1) Tiết kiệm và sử dụng hợp lý năng lượng, (2) Tiết kiệm và tái sử dụng vật liệu xây dựng, (3) Tiết kiệm và tái sử dụng nguồn nước, (4) Bảo tồn sinh thái và môi trường đất.
 • Nhằm giúp xã hội hiểu hơn về các hoạt động môi trường của mình, COFICO cam kết công khai minh bạch các hoạt động về môi trường trên các phương tiện truyền thông.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN