Khách sạn Caravelle

Dự án: Khách sạn Caravelle
Địa điểm: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: tiêu chuẩn 5 sao, 304 phòng, 24 tầng, 27.000 m2
Ngày khởi công: 02/1995