Condotel – Khu phức hợp Nam Hội An

Dự án: Condotel – Khu phức hợp Nam Hội An
Địa điểm: Hội An, Quảng Nam
Quy mô: 2 blocks, CFA = 54, 200 m2
Ngày khởi công: 08/2017