TTTM Sóng Thần

Dự án: Trung Tâm Thương Mại Sóng Thần
Địa điểm: Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Quy mô: 1 tầng hầm, 8 tầng, 22.900 m2
Ngày khởi công: 04/2004