Căn hộ Hiệp Phú

Dự án: Căn hộ Hiệp Phú
Địa điểm: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 2 tầng hầm, 15 tầng, 22.900 m2
Ngày khởi công: 03/2004