Khu tái định cư Quận 6

Dự án: Khu tái định cư Quận 6
Địa điểm: Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 51.619 m2
Ngày khởi công: 04/2004