Nhà máy SX VLXD Toàn cầu Lixil

Dự án: Nhà máy SX VLXD Toàn cầu Lixil
Địa điểm: KCN Long Đức, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Quy mô: 71.995 m2
Ngày khởi công: 10/2012