Trụ Sở Điều Hành Viettel

Dự án: Trụ Sở Điều Hành Và Trung Tâm Thương Mại Viettel

Địa điểm: 285 CMT8, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 24 tầng, 41.127 m2
Ngày khởi công: 01/2013