Khu nhà D04 – KDC Bình Khánh

Dự án: Khu nhà D04 thuộc dự án 4.216 căn hộ tại Khu dân cư Bình Khánh
Địa điểm: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 3 tháp, 21 tầng, 49.048 m2
Ngày khởi công: 08/2012