Nhà Điều Hành SX Điện Lực

Dự án: Nhà Điều Hành SX Điện Lực
Địa điểm: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Dự án tòa nhà văn phòng với 3 tầng hầm (9600 m2) và 26 tầng (1300 m2/sàn)
Ngày khởi công : 03/2009

  • dienluc2

  • dienluc3

  • goc-phai21_500px

  • dienluc