Cao ốc Keangnam Hanoi Landmark

Dự Án: Cao ốc Keangnam Hanoi Landmark
Địa điểm: TP. Hà Nội
Quy mô: 50 tầng, 95.000 m2
Ngày khởi công: 09/2008