Tòa Nhà Nam Cường Group

Dự án: Tòa Nhà Văn Phòng Tập Đoàn Nam Cường
Địa điểm: TP. Hà Nội
Quy mô: 27 tầng, 4.200 m2
Ngày khởi công: 07/2009

  • namcuong_1

  • namcuong2