Chung Cư CT17

Dự án: Chung Cư Cao Tầng CT17 Việt Hưng – Hà Nội
Địa điểm: Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Quy mô: 18 tầng, 32.156 ha
Ngày khởi công: 03/2014