2.220 Căn Hộ Thủ Thiêm

Dự án: 2.220 Căn Hộ (Khu 1) và Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Khu Dân Cư 38,4 ha
Địa điểm: Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 315.345 m2
Ngày khởi công: 01/2014