Tin tức

Chuyến từ thiện Cần Giờ 27/6/2010

Từ xa xưa, tương thân tương ái đã trở thành một giá trị cao quý trong truyền thống văn hóa của dân tộc ta. Chính vì thế, các câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách”,”của ít lòng nhiều”…

Xem thêm