Tin tức

Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, Công đoàn Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn đã tổ chức hội thi nấu ăn dành cho 4 người với chủ đề: “ Bữa cơm gia đình” Hội thi đã khai mạc vào lúc…

Xem thêm

Đại hội cổ đông thường niên 2010

Trong nhiêm kỳ 2011-2015, Hội đồng quản trị đưa các quyết định nhằm củng cố cơ cấu tổ chức công ty trong tình hình khó khăn về tài chính và kế hoạch phát triển dài hạn của công ty…

Xem thêm