Nhà máy Masan Nghệ An

Dự án: Nhà máy Masan Nghệ An.
Địa điểm: Nghệ An, Việt Nam.
Quy mô: 33.002 m2
Ngày khởi công: 13/04/2015

  • ảnh 4

  • ảnh 5

  • ảnh 3

  • ảnh 2