Nhà Máy 2 Fuji Denso Việt Nam

Dự án: Nhà Máy 2 Fuji Denso Việt Nam
Địa điểm: Bến Cát – Bình Dương
Quy mô: Nhà máy A: 2 tầng. Nhà máy B: 2 tầng Văn phòng, 3 tầng 23.633 m2
Ngày khởi công: 08/2007