Nhà máy Intermalt Flour Mill

Dự án: Nhà máy Intermalt Flour Mill
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: 8 tầng, 1 tầng hầm, 12.050 m2
Ngày khởi công: 09/2007

  • 01interflour

  • Cophico Photo-67

  • Cophico Photo-68

  • Cophico Photo-69