Dự án Căn Hộ Hausneo

Dự án: Căn Hộ Hausneo
Địa điểm: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 568 căn hộ
Mô tả: 02 block, 18 tầng
Ngày khởi công: tháng 10/2017