Chung cư CT9

Dự án: Chung cư cao tầng CT9 Văn Phú – Hà Nội
Địa điểm: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, TP. Hà Nội
Quy mô: 2 hầm, 39 tầng, 87.800 ha
Ngày khởi công: 05/2011