Căn hộ Parc Spring

Dự án: Căn hộ Parc Spring
Địa điểm: Khối nhà C2, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 1 hầm,2 lô: 18 tầng, 1 lô: 13 tầng 51.650 m2
Ngày khởi công: 09/2010