Cao ốc SaiGon View

Dự án: Cao ốc SaiGon View
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 1 tầng hầm, 13 tầng, diện tích: 6.024 m2
Ngày khởi công: 12/2003