TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN

trung tam huan luyen 4
Trung Tâm Huấn Luyện COFICO tọa lạc tại một quận trung tâm TP.HCM, chính thức đi vào họat động từ tháng 08 năm 2011, là một công trình được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 – COFICO nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận các hệ thống quản lý an tòan lao động, quản lý chất lượng hiện hành tại các nước phát triển như : OHSAS 18001, ISO 9001:2008,… đồng thời duy trì nâng cao nhận thức của tòan thể cán bộ công nhân viên COFICO về các vấn đề an tòan và chất lượng trong họat động xây dựng.
trung tam huan luyen 3
Trung Tâm Huấn Luyện COFICO là trung tâm huấn luyện an tòan lao động chuyên nghiệp đầu tiên của nhà thầu xây dựng trên cả nước. Với diện tích khỏang 1.000 m2, Trung Tâm bao gồm ba Phòng huấn luyện, một Phòng trưng bày – giới thiệu các biện pháp an toàn, các dụng cụ thiết bị cầm tay chuyên sử dụng trong thi công xây dựng cùng với sân bãi rộng trên 400 m2 phục vụ cho công tác thực hành huấn luyện đào tạo theo từng chủ đề chuyên biệt dựa trên nhu cầu thực tế của họat động thi công.
trung tam huan luyen 2
Hướng dẫn thực hành

trung tam huan luyen 1
Huấn luyện an toàn lao động

Trung Tâm Huấn Luyện với khẩu hiệu “Tri thức là sức mạnh”, khẳng định giá trị cốt lõi của COFICO đó là luôn đề cao và trân trọng sức mạnh của trí tuệ trong họat động kinh doanh. Bên cạnh đó, với mục tiêu hướng đến xây dựng môi trường lao động an tòan, giảm thiểu tai nạn và không có thương vong, sự kiện thành lập Trung Tâm Huấn Luyện đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc của COFICO đến vấn đề an tòan lao động nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết cho tất cả CBCNV làm việc tại công ty.