Hội thảo về Tổ chức Mặt bằng Thi công

Nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện công tác triển khai, tổ chức & kiểm soát mặt bằng thi công tại các dự án, từng bước chuẩn hóa và cải thiện tốt hơn nữa công tác tổ chức mặt bằng thi công tại các dự án, ngày 12/10/2019, Khối ESC – HSE – USD đã tổ chức thành công Hội thảo tổ chức mặt bằng thi công. Buổi hội thảo được tiến hành với các nội dung thảo luận chính như sau: 1. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kiểm soát mặt bằng tại các dự án trong năm 2019. 2. Công tác triển khai mặt bằng thi công từ giai đoạn đấu thầu và trước khi triển khai thi công tại dự án. 3. Các đề xuất giải pháp kiểm soát mặt bằng/ mô hình 3D, camera. 4. Các giải pháp công tác tạm, tiện ích. 5. Các ý kiến đóng góp, đề xuất và thảo luận giải pháp cải thiện công tác tổ chức mặt bằng thi công tại các dự án. 6. Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo thực hiện tổ chức mặt bằng thi công tại các dự án trong thời gian tới. Thành phần tham gia hội thảo gồm: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Giám đốc khối, Giám đốc thi công, Ban điều hành các dự án, các Phòng/ Bộ phận liên quan và các trưởng ban an toàn công trường. Sau hội thảo, mọi người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác tổ chức mặt bằng thi công tại các dự án. Đồng thời, buổi hội thảo cũng nhận được nhiều đóng góp quý báu, có ý nghĩa cải tiến hơn về việc thực hiện công tác tổ chức mặt bằng thi công tại các dự án. Một số hình ảnh hoạt động hội thảo:

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1