Hội đồng Quản trị của COFICO họp lần 2 Năm 2020

Ngày 16/06/2020 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 (COFICO) đã long trọng tổ chức buổi Họp Hội đồng Quản trị lần 2 của năm 2020, đánh dấu sự kiện quan trọng của giai đoạn tái khởi động mạnh mẽ sau dịch Covid-19.


Buổi họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và đại diện Ban Tổng giám đốc COFICO.  


Hội đồng Quản trị đã thảo luận chi tiết những vấn đề quan trọng của kinh tế vĩ mô nói chung và ngành xây dựng nói riêng, đặc biệt là những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời kiện toàn các giải pháp thích ứng phù hợp với tình hình mới, trên nền tảng phát triển bền vũng, uy tín lâu đời của COFICO cùng với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của cổ đông chiến lược MAEDA Nhật Bản.


Ngoài ra, cuộc họp Hội đồng Quản trị lần 2 này cũng thảo luận về công tác chuẩn bị tổ chức  kỳ họp Đại hội Cổ đông Thường niên của năm tài chính 2019, dự kiến diễn ra trong tháng 6/2020. 


Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1