HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA COFICO HỌP LẦN 1 NĂM 2022

Ngày 16/06/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 (COFICO) đã tổ chức buổi Họp Hội đồng Quản trị lần 1 của năm 2022. Buổi họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và đại diện Ban Tổng giám đốc COFICO.Nhằm báo cáo các thành quả cố gắng của COFICO trong năm 2021 và những kết quả quan trọng của giai đoạn tái khởi động mạnh mẽ sau dịch COVID-19 và chuẩn bị cho những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian sắp tới, những vấn đề liên quan tới sự thay đổi kinh tế, những khó khăn của ngành xây dựng, đặc biệt là những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sự sụt giảm doanh thu của các công ty xây dựng đã được phân tích và thảo luận kỹ lưỡng.Đồng thời, HĐQT và BTGĐ cũng đưa ra các giải pháp liên quan tới điều hành và nhân sự như tái cấu trúc nhân sự theo định hướng phát triển kinh doanh mới, xây dựng cơ chế lương – thưởng phù hợp với yêu cầu năng lực và đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường, phân tách Khối thi công theo dự án mục tiêu, tăng cường các khóa đào tạo để nâng cao tay nghề và kiến thức cho Khối thi công, Khối Dịch vụ Kỹ thuật,… nhằm kiện toàn hệ thống quản lý điều hành và thích ứng phù hợp với tình hình mới. Các định hướng phát triển trong năm 2022 cùng với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của các cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông chiến lược MAEDA Nhật Bản trong việc áp dụng công nghệ BIM, huấn luyện an toàn,… cũng được thảo luận.Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thảo luận về vấn đề ứng cử – bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên của năm tài chính 2021 theo phương thức phù hợp với tình hình hiện nay tại TP. HCM.

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1