HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA COFICO HỌP LẦN 1 NĂM 2021

Ngày 01/07/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 (COFICO) đã long trọng tổ chức buổi Họp Hội đồng Quản trị lần 1 của năm 2020. Buổi họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và đại diện Ban Tổng giám đốc COFICO.Những vấn đề liên quan tới sự thay đổi kinh tế, những khó khăn của ngành xây dựng, đặc biệt là những ảnh hưởng của dịch Covid-19. cũng như thành quả cố gắng của COFICO trong suốt một năm 2020 đã được các thành viên phân tích và thảo luận một cách chi tiết, cụ thể.Đồng thời, HĐQT và BTGĐ cũng đưa ra các giải pháp nhằm kiện toàn hệ thống quản lý điều hành và thích ứng phù hợp với tình hình mới, trên nền tảng phát triển bền vững, uy tín lâu đời của COFICO cùng với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của các cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông chiến lược MAEDA Nhật Bản.Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thảo luận về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên của năm tài chính 2020 theo phương thức phù hợp với tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội hiện nay tại TP. HCM.

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1