COFICO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 28/06/2023 vừa qua, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 đã được tổ chức tại Khách sạn Saigon Prince nhằm công bố Kết quả Kinh doanh đạt được năm năm 2022 và Kế hoạch và Định hướng Kinh doanh năm 2023.


Ông Lê Đăng Vinh – Tổng Gíam Đốc COFICO thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả kinh doanh 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 cùng một số tờ trình cho các nội dung quan trọng khác của năm 2022và năm 2023. 
Ông Lê Đăng Xu – Chủ Tịch Hội Đồng QuảnTrị phát biểu tại Đại Hội về những khó khăn COFICO đã gặp phải trong những năm qua và chia sẻ những định hướng điều hành trong thời gian sắp tới để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Ông cũng khẳng định, ESC và BIM (Building Information Modeling) là một trong những lĩnh vực quan trọng đã và sẽ mang lại những thành tích khả quan cho COFICO trong thời gian sắp tới.Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 COFICO đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao từ tất cả các cổ đông của Công ty.Trong năm 2023, COFICO tiếp tục giữ vững chiến lược cẩn trọng trong các hoạt động điều hành, đầu thầu,…, duy trì sự ổn định của công ty trong mọi mặt, đặc biệt ưu tiên công tác nhân sự, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược với cổ đông chiến lược – Tập đoàn Maeda (Nhật Bản) và các đối tác tiềm năng khác; tập trung vào các dự án của các chủ đầu tư uy tín, có điều kiện thanh toán tốt nhằm đảm bảo mục tiêu duy trì tài chính ổn định, đảm bảo quyền lợi cổ đông, chăm lo tốt hơn nữa đời sống của CB CNV trong thời điểm kinh tế khủng hoảng như hiện tại.

Tin mới hơn

Tin trước đây

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1