THÔNG TIN DỰ ÁN

Lễ Cất Nóc Dự án New Skyline

Ngày 15/05/2013 vừa qua, tại Dự án New Skyline – Khu đô thị mới Văn quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ Xây dựng đầu tư…

Xem thêm