Đại Học Bách Khoa

Dự án: Đại học Bách Khoa TPHCM. Hạng mục : Xây Khối Phòng Thí Nghiệm
Địa điểm: Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Ngày khởi công: 11/2004