Nhà để xe sân bay Tân Sơn Nhất

Dự án: Nhà để xe sân bay Tân Sơn Nhất
Mô tả: 01 hầm, 1 lửng & 05 tầng, chiều cao công trình 21.50m
Địa điểm: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 78,126.00 m2 (bao gồm hầm)

  • TSN_01

  • TSN_03

  • TSN_02