Nhà xưởng SX chất lỏng Home care

Dự án: Nhà xưởng sản xuất chất lỏng Home care – Unilever Việt Nam
Địa điểm: Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 3 tầng 15.000 m2
Ngày khởi công: 12/2009