Nhà máy Thép Nam Kim

Dự án: Nhà máy thép Nam Kim
Địa điểm: Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Quy mô: 4800 m2
Ngày khởi công: 04/2003