Manulife Việt Nam

Dự án: Manulife Việt Nam
Địa điểm: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 8 tầng, 1 tầng hầm, 10.000 m2
Ngày khởi công: 11/2005