Hội Trường Thành Ủy TPHCM

Dự án: Cải Tạo Nâng Cấp Hội Trường Thành ủy TPHCM
Địa điểm: Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô:1 hầm, 4 tầng, 7.600 m2
Ngày khởi công: 08/2009

  • hoitruongthanhuy2

  • hoitruongthanhuy3