Căn hộ Cinco

Dự án: Căn hộ Cinco
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 2 lô, 35 tầng, 78.545 m2
Ngày khởi công: 08/2013

  • cinco

  • Cophico Photo-60

  • Cophico Photo-61

  • Cophico Photo-62

  • Cophico Photo-63

  • Cophico Photo-64

  • Cophico Photo-65