Cao ốc Centec

Dự án: Cao ốc Centec
Địa điểm: Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 23 tầng, 35.000 m2
Ngày khởi công: 09/2007

  • 01Centec_Tower

  • centec1