Căn Hộ Gateway Thảo Điền

Dự án: Căn Hộ Gateway Thảo Điền
Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: 162.000 m2
Ngày khởi công: 11/2015